Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Wyjaśnienie pojęć stosowanych w polityce prywatności

 • Sprzedawca” – Władysław Gniewkowski i Andrzej Kuć prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej Zakład Doświadczalno-Produkcyjny Optoelektroniki "OPTEC" s.c. W. Gniewkowski, A. Kuć, ul. Alberta 6E, 16-001 Księżyno; NIP: 5420304608;
 • Klient” – osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym pod adresem: www.luxlamp.pl;
 • Użytkownik” – osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta
 • Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
 • Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin– Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.luxlamp.pl
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.luxlamp.pl

2. Administrator danych osobowych

Dane osobowe przekazywane Sprzedawcy przez Klientów i Użytkowników w związku z założeniem Konta i korzystaniem ze Sklepu są przetwarzane przez Sprzedawcę, który zgodnie z RODO jest administratorem tych danych.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Podczas korzystania ze strony Sklepu zapisywany jest m.in. adres IP osoby przeglądającej stronę, adres strony, z której dana osoba do nas trafiła, a także historia przeglądania strony Sklepu. Te informacje te są przetwarzane w sposób anonimowy przez narzędzia analityczne stosowane przez Sprzedawcę. Inne dane osobowe są przetwarzane tylko wtedy, gdy zostaną nam przez daną osobę przekazane, np. podczas rejestrowania Konta, przesyłania zapytania, a także w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę oraz praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, prosimy o kontakt pod adresem mailowym swiatlo@optec.pl lub telefonicznie na nr (+48) 85 743 74 17

3. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

3.1 Rejestracja konta

Osoby, które dokonują rejestracji Konta, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia Konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia Konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i mogą one zostać usunięte w każdym czasie.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu prowadzenia i obsługi Konta w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analizy aktywności Klientów i Użytkowników w Sklepie i sposobu korzystania z Konta;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3.2 Sprzedaż za pośrednictwem sklepu

Złożenie zamówienia przez Klienta lub Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów i Użytkowników w Sklepie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3.3 Odpowiedzi na pytania, wnioski

Umożliwiamy kontakt z nami za pomocą zamieszczonego na stronie Sklepu formularza kontaktowego. Podanie w nim danych osobowych przez osobę, która kieruje do nas zapytanie, jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia przez nas zapytania lub wniosku.

Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

4. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych Klientów i Użytkowników Sklepu są wyłącznie upoważnieni pracownicy, a także podwykonawcy Sprzedawcy oraz podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa (np. Policja, organy administracji skarbowej). Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów i Użytkowników Sklepu do państw trzecich ani żadnej organizacji międzynarodowej;

5. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przechowujemy przez okres posiadania Konta - dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych, jeśli Użytkownik wyrazi na to dobrowolną zgodę. Po usunięciu Konta dane Użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia zakupów, historia i rozliczenia finansowe oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 2 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

Dane osobowe osób odwiedzających stronę Sklepu, które nie dokonały zakupów, Sprzedawca przechowuje przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, może realizować swoje poniższe prawa przez zgłoszenie żądania na adres admin@optec.pl lub pod numerem telefonu (+48) 85 743 74 17

 • Prawo do cofnięcia zgody
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia każdej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jakiej udzieli Sprzedawcy. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Sprzedawcę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jej danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych jej danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych Sprzedawca będzie traktować jako żądanie usunięcia Konta.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.
 • Prawo dostępu do danych
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od Sprzedawcy potwierdzenie, czy przetwarza jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, których dostarczyła Sprzedawcy, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych,

7. Prawo do wniesienia skargi

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo – jeśli uzna, że jej prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane jej na mocy RODO zostały naruszone - do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pliki cookies

Sklep wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu osób korzystających ze Sklepu. Informacje te mogą być odczytane przez serwer przy ponownym połączeniu się ze Sklepem z danego komputera lub innego urządzenia.

Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klientów oraz Użytkowników; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie osoby korzystającej ze Sklepu i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jej indywidualnych potrzeb;
 • dostosowania części informacji wyświetlanych w ramach Sklepu do zainteresowań danej osoby;
 • tworzenia statystyk oglądalności strony Sklepu, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają z Konta oraz Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera lub innego urządzenia oraz jego danych. Informujemy, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika. Skutkiem takiej konfiguracji będzie jednak utrata dostępu do niektórych funkcjonalności Sklepu lub uniemożliwienie korzystania z niego. Możliwe jest również skasowanie plików cookies po zakończeniu danej sesji.

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

Sprzedawca rejestruje nr IP komputera, za pośrednictwem którego osoby korzystają ze Sklepu.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium